Du Lịch Thailand: Ra đảo tắm biển và xem show người chuyển giới ở Pattaya

3 Comments

  1. Tắm biển sướng ghê, lâu quá mình chưa được ra biển chơi

  2. Mình thích tắm biển lắm

  3. Mình thích biển Việt Nam hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *