[ DU HỌC HÀN QUỐC ] LEO NÚI KWANNAKSAN Ở SEOUL | SỞ THÍCH LEO NÚI THÚ VỊ | WISH IB

4 Comments

  1. Chị có Facebook ko ạ?

  2. Cùng sở thích. 👍👍

  3. 이쁘다…산이 이쁘다

  4. Chị khỏe thật ý ạ, em mà leo 1 chút đã thở k ra hơi rồi 😑😑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *