Đi tắm biển ở Myrtle Beach, South Carolina.Ngày lễ lao động tháng 9 ngày 2, 2019. Gia đình và bạn bè tổ chức đi tắm biển ở Myrtle Beach, tiểu bang South Carolina. Xin các bạn đừng quên bấm nút like & subscribe nhé, Xin cảm ơn!
Labor Day, September 2, 2019. Family and friends organize a beach trip in Myrtle Beach, South Carolina. Please don’t forget to click the like & subscribe button, thanks!

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *