Đi tắm biển mùa hè mà đc nằm võng trên đồi cát dưới bóng dừa mát rượi hóng gió biển quá tuyệt vời !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *