Đi tắm biển mà lo bắt ốc Mỡ mê li luôn. Quá chừng nhiều luôn làng nước ơi!

4 Comments

  1. Biển ở đâu vậy em?

  2. Chuyển nghề hả Nhi, sao không lấy cái gì mà đào, hỏng hết tay chơi organ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *