bắt ốc Mỡ ở cồn Bửng-Thạnh Phú

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Author

4 Comments

  1. hoang xuan phuc Reply

    Chuyển nghề hả Nhi, sao không lấy cái gì mà đào, hỏng hết tay chơi organ.

Write A Comment