[ Designer Family ] Cách vẽ line bằng photoshop

10 Comments

  1. sao bạn làm đc cái brush nhỏ vừa bằng cái line thế

  2. Có cần tua video chạy nhanh v ko bạn 😀

  3. Đã gọi là hướng dẫn nhẽ ra là phải nói và giảng chứ cứ lia chuột như đúng rồi người mới học như tôi chẳng theo kịp

  4. Đã gọi là hướng dẫn nhẽ ra là phải nói và giảng chứ cứ lia chuột như đúng rồi người mới học như tôi chẳng theo kịp

  5. tair mauf ongs anhs owr ddau vaayj aj

  6. thằng này bày người ta mà giống nó sợ người ta nhìn thấy hay nó tỏ ra nguy hiểm không biết nữa

  7. mình làm đc zòi , dễ ẹc

  8. pạn ơi , mình pít vẽ line rùi đó nhưng ko bít chỉnh màu pạn , pạn chỉ cho mình đc hông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *