Đếm số ô chứa giá trị và ô không chưa giá trị trong Excel và Googel sheet➤ Google Sheet hướng dẫn: Đếm số ô chứa giá trị và ô không chưa giá trị

➤ Hướng dẫn cách tìm ra tổng số ô chứa giá trị và tổng số ô không chưa giá trị trong bảng tính Excel và Google Sheets. Cách thực hiện, cách dùng, cách sử dụng lệnh COUNT trong Excel và trong Google Sheets

➤ Hướng dẫn tải về:

❶ Copy mã file trong Video này. Mã: 2004
❷ Bấm vào link download tải file về:

*****
❶ Remember the ID file in the video. The ID of this video is: 2004
❷ Click here to donwload:

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *