Đẩy 1U ALESIS cao cấp, tuyệt phẩm của công nghệ 4.0. với công suất siêu khủng 1200w/kênh!…

3 Comments

  1. Con 1200w/1kênh so với con 4 kênh deaucostic 4800 thì con nào hơn .lúc chiều tôi có hỏi con 4 kênh đó

  2. Vãi luôn😳😳😳😳😳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *