Đập thùng SAMSUNG 43NU7100 (NEW 2018)

5 Comments

  1. Hai cái kẹp làm gì thế bạn

  2. 4 cái nút trog hộp làm gì vậy bạn

  3. Tv lày có kêt lối dk loa bluetooth ko ạ

  4. Cái này giờ giá nó bảo nhiều ji ban

  5. What are the differences with 43MU6100 as from the specs? AFAIK this series will not provided with One Remote.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *