Đây là nơi rất nổi tiếng để trượt tuyết lý tưởng vào mua đông ở Hàn Quốc.
Các bộ phim Hàn có cảnh trượt tuyết thường được quay ở núi này.
Nhưng mình đi vào đầu mùa thu nên chưa có tuyết, hẹn mùa đông sẽ sang đi trượt tuyết, nhất định!!
Sau khi đi cáp treo mất khoảng 30 phút lên đến điểm dừng, thì sẽ tiếp tục leo bộ để lên được tới đỉnh núi này.
Ở đây từ cảnh vật đến thời tiết đều thật đẹp và quá dễ chịu, núi non trùng điệp…

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Author

2 Comments

Write A Comment