CÔNG VIÊN_ DI LẶC VÀ LEO NÚI LÊN ĐIỆN BỒ HONG (đỉnh núi cấm)Cúng bái Phật Di Lặc xong, dạo công viên và leo núi lên điện bồ hong, nơi cao nhất của núi cấm.

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *