Công nghệ nuôi yến 4.0 – mỗi tháng thu hoạch 4kg

3 Comments

  1. Tám ơi cho con xin số điện thoại của chủ nhà đi , để con có diệp đến tham khảo , con có dự định làm , nhưng chờ học hỏi thêm

  2. Em ham quá mà không đủ tiền chị tám ơi

  3. Nhìn thấy mê quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *