Công nghệ 4.0 dành con nhà nghèo, tự thân vận độngMỗi ngày cố gắng thay đổi, cải tiến cách thức sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng, giảm chi phí lao động để tăng lương công nhân, tiến tới giảm giá thành sản phẩm.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *