Chiếu đèn trị vàng da cho em bé sơ sinh bị vàng da sinh lý

1 Comment

  1. Nhớ che mắt và t rym cho bé khi chiếu nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *