Chia sẻ bài cắt kiểu tóc tomboy – [Thư Nguyễn]

9 Comments

  1. Ai thích để tóc tomboy 🙋🙋🙋

  2. ở đâu vậy a

  3. Mặt dai cat đc hk shop

  4. cho hỏi tiệm lm tóc ở đâu vậy

  5. kiểu tóc đó gọi là gì v ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *