Chết ngất với chứng bệnh hoang tưởng của TBT Nguyễn Phú Trọng, bác sĩ cũng bó tayCâu hỏi chúng ta phải nêu ra là: TBT Nguyễn Phú Trọng có thành công trong cố gắng đưa đảng CSVN trở về tình trạng chuyên chính và quyền uy tuyệt đối nguyên thủy hay không?
Câu trả lời là một chữ KHÔNG to lớn.
Lý do đơn giản là vì những biến động chính trị luôn phát xuất từ sự vận hành của những trào lưu tư tưởng.
Duyệt lại lịch sử nhân loại, chúng ta nhận xét ngay rằng sau cuộc Cách Mạng Pháp 1789, tuy Napoleon Bonaparte thành lập đế chế tại thượng tầng xã hội, nhưng tại cấu trúc hạ tầng, những tư tưởng khai phóng của cuộc cách mạng này (như Tự do, Tình huynh đệ và Công bằng) đã được luật hóa trong Bộ Luật Civil Code còn gọi là Bộ Luật Napoleon, trong đó lý tưởng này được triển khai và áp dụng như: Sự phân định giữa giáo quyền và thế quyền, sự tái cấu trúc các đơn vị hành chánh trong quốc gia hầu giảm thiểu quyền lực giai cấp quý tộc, sự bình đẳng trong thăng tiến xã hội, tôn vinh vai trò của giai cấp thợ thuyền và thương gia tại các thành thị v…v…

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/giai-tri

3 Comments

  1. nhiều thông tin khỡi tố trọng lú trên you tube của dư luận nhân dân giám sát

  2. Mấy anh cờ vàng chọe là hay một tấc đến giời lắm không mấy khi nói thật

  3. Chẳng bao giờ có chữ tin lơi đang công sản bởi vì ngay lúc lóng nhất như bây giờ mà vẫn tham nhũng chơ chơ chước mắt moi lơi mọi lãnh vực có tiên thi có việc có chức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *