cấu tạo bơm tăng áp trong máy lọc nước RO

6 Comments

  1. Bomcuatoisotayvaothaynong,mongduocchigiaodesua.

  2. đầu vào là phi 21 à ad, thank ạ, hay bao nhiu ạ

  3. Mình có 1 chiếc bơm nước yếu, đã thay đầu dong mới nhưng bơm vẫn yếu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *