Cẩn thận khi bạn đang ở trong bệnh viện tâm thần

5 Comments

  1. 0:06 giáng long thập bát chưởng 😂😂

  2. Mấy bạn đừng trách họ làm gì. Thật ra họ cũng không muốn vậy đâu, chat qua là họ không kiểm soát đc hành động của mik thôi. Mấy bạn đừng nói họ này nói nhé

  3. 0:06 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *