Cần Làm Gì Để Có Đại Học Thông Minh? Hội Thảo Khoa Học Đại Học Thông Minh: Cơ Hội Và Thách ThứcHội thảo tham dự của các nhà khoa học, Giáo Sư, Tiến Sĩ, sinh viên, Đại diện các Trường đại học lớn, các công ty công nghệ
Ngày 28/11/2019 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra hội thảo “Đại học thông minh: Cơ hội và thách thức”. Hội thảo không bàn nhiều về các ứng dụng CNTT mang tính chuyên ngành mà chủ yếu bàn về các giải pháp kỹ thuật cho đại học thông minh cùng những thực tiễn về mặt phương pháp luận với giáo dục đại học trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).
Tại hội thảo

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *