Cái ôm đầu tiên của Mẹ – Nuôi con sữa mẹPhim quay thực tế tại phòng sanh gia đình, bệnh viện Từ Dũ. Bé Yên Khánh được chậm kẹp dây rốn 5 phút, da tiếp da với mẹ hơn 60 phút, hành động bản…

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/lam-dep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *