Cài lại Win khi máy tính không vào đợc Win không cần đĩa DVD/USB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *