Cài đặt stanby, màn hình chờ, thời gian tắt màn hình trong win 7

12 Comments

  1. Có ai biết máy tính tự động thoát phần mềm mybot.run không giúp mình với

  2. Máy bàn nhà mik đang xem phim khoang 10p TỰ tắt màn hình

  3. không nói gì thì ….. hiều ha

  4. sao máy của mình chơi game
    mình toàn treo để qua đêm mà cứ 1 lúc máy tự tắt màn hình đi và không kết nói gì nữa
    mong bạn giúp mình

  5. sao máy mình cứ ko dùng 1 lúc là tự thoát kết nối mạng. ngắt chương trình bạn giúp mình cái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *