Cách quấn lô tóc uốn sóng ở nhà

3 Comments

  1. Mẹ bà kia ray hai lần mà vẫn chưa biết làm

  2. Mua cái lô uốn đó ở đâu ạ?

  3. Lm xog khoảg bao lâu ms thao ra đc ạk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *