Cách mở camera raw trong photoshop

2 Comments

  1. AD ơi mình đang sai CCS7 Ban đầu nó hiện lên camera raw rồi xong rồi mình chỉnh anh. Về sau mình muốn mở camera raw lại để điều chỉnh màu thì mở làm sao ạ. Mình thấy nhiều bạn vào filter để bật lại Camera raw nhưng của mình lại k có

  2. của mình ấn ok bước cuối nó chả hiện gì hết @@

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *