Cách lưu các file cùng 1 tên trên ổ đĩa D

4 Comments

  1. Còn ổ dĩa d tren màn hình cũng bấm Microsoft luon sao. Thoát ra computer ròi bấm Microsoft có sao k

  2. B lm lại video nói rõ mọi ng xem cái .nhất là những ng mới học đag cần

  3. cảm ơn nha !
    nhờ đó mới thi được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *