Cách kiểm tra nhanh cuộn dây của quạt bàn

3 Comments

  1. Rất bổ ích, liked

  2. Kỹ sư cho e hỏi 2con điện chở 1con 4 vạch đỏ cam cam bạc kim và con 5 vạch đỏ cam đen đỏ bạc kim con điện chở 5 vạch hỏng thì thay con điện chở 4 vạch đỏ cam cam bạc kim có dc ko 2con điện chở này có giá trị bằng nhau ko

  3. Vậy khi sử dụng số 3 có tốn điện hơn số 1 không anh Nguyên?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *