Cách giãn khoảng cách dòng trong Word

3 Comments

  1. (Căncứvàohợpđồngsốngày HĐKT/2016/VPF kýngày / /2016 giữaCôngtyCổphầnbóngđáchuyênnghiệpViệt Nam và ……………
    Hôm nay ngàythángnăm 2016 chúngtôigồm)
    Cho mình hoi nếu văn bản nó bị lỗi như trên có cách nào chỉnh k?

  2. Cảm ơn bạn nhé.

  3. Cảm ơn các chuyên gia. thế này còn phải học hỏi nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *