Cách căn lề cho văn bản trong Word 2010

3 Comments

  1. Cảm ơn nha

  2. Giải thích giùm em tại sao em làm giống vậy đó mà top và bottom không thay đổi ạ. left và right thì có thay đổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *