Ca sỹ Phương Thanh chống gậy leo núi 8 cây số để hát cho lính đảo xa nghe

2 Comments

  1. Chị ấy là thần tượng của nhiều người

  2. rat men ca sy phuong thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *