Cả Một đời tóc ngắn —–

4 Comments

  1. Bài hát cuối tên gì vậy bạn

  2. Bài hát đầu là nhạc phim Tân dòng sông ly biệt. Nghe mà nhớ tuổi thơ ghê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *