#hemtv,#phanthiet,#dulịchphanthiết

Buổi sáng định tắm biển nhưng biển quá nhiều rác
Đi Phan Thiết Tắm biển mà gặp biển động và nhiều rác nên không tắm được luôn

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Author

1 Comment

  1. #hemtv,#phanthiet,#dulịchphanthiết

    Buổi sáng định tắm biển nhưng biển quá nhiều rác

    Đi Phan Thiết Tắm biển mà gặp biển động và nhiều rác nên không tắm được luôn

Write A Comment