Bốc hộp Quạt đảo trần Mitsubishi CY16-RV 2018 – Đại Phúc JSC

2 Comments

  1. Cái này nếu dùng 2 dây thì đấu nối như thế nào ạ

  2. Hàng chất..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *