Bộ amply sansui@607extra ghép vang hướng dẫn sử dụng cho bác Hiển Bình Phước tại Thắng Audio

6 Comments

  1. Vang bao nhiêu vay a

  2. Con vang này có thể cắm vào cổng send và return cũng được anh Thắng ơi

  3. bao tien doi mic va vang vay a

  4. A thắng có amply sansui 907 L extra khong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *