Blend màu trong sáng cho ảnh cưới trong photoshop | Thai Light Photography

2 Comments

  1. A ơi giờ em có con 750d em đang để dành tiền nhưng ko biết nên lên 77d hay đầu tư vào lens a tư vấn giúp e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *