Bitrix24 – Giải pháp quản lý doanh nghiệp hoàn toàn miễn phíBitrix24 là công nghệ quản lý 4.0 số 1 từ Mỹ được Vitranet24 tư vấn triển khai tại Việt Nam.
Đây là giải pháp quản lý doanh nghiệp số một thế giới do Forbes bình chọn. Giúp quản lý hầu hết mọi nghiệp vụ và tin học hóa doanh nghiệp nhanh chóng!
Ứng dụng hệ thống giúp doanh nghiệp xây dựng và số hóa các quy trình nghiệp vụ tại đơn vị, từng bước hướng tới cải cách và tự động hóa doanh nghiệp.
Chúng tôi đã Việt hóa và triển khai tại Việt Nam từ năm 2013.
Chi tiết về sản phẩm:

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *