Biệt thự The Phoenix Garden Đan PhượngBiệt thự The Phoenix Garden Đan Phượng. Quy mô dự án: 45ha Sản phẩm: 100% biệt thự. Diện tích 200-400m2. Cảnh quan tiện ích: Hoàn thiện 100%.

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *