Bệnh viện tuyến trung ương đã “dễ thở” hơn | VTCVTC | Sau gần 3 năm triển khai đề án giảm tải bệnh viện, tại một số bệnh viện trung ương, tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép 3 đến 4 người trên một giường bệnh đã được cải thiện.

Nguồn: https://kuherbal.com/

Xem thêm bài viết khác: https://kuherbal.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *