Bệnh viện Quân Y 7B/ Biên hòa _ Đồng nai

1 Comment

  1. BV này nhiều bs con, cháu xếp nên chữa bệnh ngu, do học dốt//

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *