Bệnh Viện MEDIC Cà Mau

4 Comments

  1. Ben viện nay co sai bao hiểm k a

  2. Có anh chị nào biết bác sĩ nào ỡ cà mau khám hay k ạ

  3. chúc bệnh viện phát triển trong tương lai

  4. bệnh viện mới hoạt động nhưng bệnh nhân rất hài lòng khi khám ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *