Bệnh viện kiện bệnh nhân đòi bồi thường 1,3 tỉ đồngBệnh viện FV kiện bệnh nhân đòi bồi thường 1,3 tỉ đồng. Nhưng bệnh nhân phản tố vì cho rằng bệnh viện công khai thông tin bệnh án của bà khi chưa…

Xem thêm các video Địa Điểm khác: https://kuherbal.com/category/dia-diem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *