Bệnh Gì Bác Sỹ Cũng Bó Tay – Tôi thì cũng léo lưỡi rồi

24 Comments

  1. Bệnh lười học

  2. GÃY TAY BÁC SĨ TRẢ BÓ TAY

  3. Bệnh nhu nhược

  4. bệnh nghiện vàng

  5. Bệnh lười

  6. Bệnh gãy tay đúng không ạ

  7. đọ cơ tay

  8. Bệnh ham tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *