Núi Thì Vải
Đi Trong Ngày, gần Sài Gòn.
Leo Núi Khám Phá
Hada Lee

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Author

2 Comments

  1. Oanh Võ Thụy Trúc Reply

    Đi đã quá Hada ơi ! Thích cảm giác leo lên vậy chắc tới nơi đã lắm kkk

Write A Comment