Đây là bảng xếp hạng dựa trên số liệu trên youtube và tham khảo những bảng xếp hạng khác.
#vpophaynhat #mmnguyen

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://kuherbal.com/category/tong-hop

Author

Write A Comment