Ngân sách quốc phòng là một phần trong Ngân sách Nhà nước được chi tiêu cho công tác quốc phòng mà chủ yếu là duy trì và tăng cường sức mạnh cho quân đội.

Chi phí bao gồm: Nghiên cứu chế tạo vũ khí, mua sắm vũ khí, trang thiết bị…hoạt động huấn luyện, tập trận, quân trang, quân dụng, lương…
#ngansachquocphong #rankings #militaryspent

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://kuherbal.com/category/tong-hop

Author

1 Comment

Write A Comment