Bảng xếp hạng nền bóng đá các nước Đông Nam Á ( 1993-2019)Bảng xếp hạng của các nước Đông Nam Á theo xếp hạng cuả FiFa từ năm 1993 đến năm 2019.
Việt Nam đã liên tục dẫn đầu trong những năm gần đây.
Nguồn: The FIFA/Coca-Cola World Ranking ( fifa.com )

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://kuherbal.com/category/tong-hop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *