Bảng Xếp Hạng 15 Thương Hiệu Toàn Cầu Có Giá Trị Lớn Nhất Thế Giới (2000-2019)



Video này xếp hạng 15 Thương hiệu toàn cầu giao dịch công khai có giá trị lớn nhất trên thế giới dựa trên lịch sử bảng xếp hạng của Interbrand từ năm 2000 đến 2019.
Interbrand là một tổ chức có uy tín hàng đầu về định giá thương hiệu. Kết quả định giá thương hiệu của Interbrand được tạp chí Business Week công nhận và phát hành chính thức.
Interbrand đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình giá trị kinh tế của thương hiệu, bao gồm cả yếu tố marketing và tài chính trong việc định giá thương hiệu.
Phương pháp này cho rằng giá trị thương hiệu là giá trị hiện tại ròng (NPV) hoặc giá trị hiện tại của thu nhập mà thương hiệu dự kiến sẽ tạo ra trong tương lai. Cách tiếp cận định giá này tương tự như cách các doanh nghiệp và tài sản tài chính được định giá.
Tiêu chí đánh giá:
Tính hiệu quả tài chính từ các sản phẩm/dịch vụ
Sức ảnh hưởng của thương hiệu trong quyết định mua hàng
Khả năng cạnh tranh, sự trung thành từ khách hàng và các lợi nhuận lâu dài.
Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về video hoặc có bất kỳ ý tưởng nào về những gì bạn muốn thấy được xếp hạng trong các video trong tương lai thì hãy cho tôi biết trong các nhận xét!
– Datasources:
– Music:
Like, Share & Subscribe for more Ranking videos!
🔔 SUBSCRIBE TO US ►
Xem Thêm ViDeo Xếp Hạng Của VN Rank:
1. Bảng Xếp Hạng Top 15 Kênh YOUTUBE SỐ 1 VIỆT NAM:
2.Bảng Xếp Hạng FIFA ĐTQG Việt Nam:
3. Top 10 ranking countries in the world:
4.Top 15 ranking countries in the world:

Xem thêm các video Tổng Hợp khác: https://kuherbal.com/category/tong-hop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *