bạn đã có chuyến đi leo núi tự phát nào mà 5 ngày 4 đêm chưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *