Nhóm 2:
Phan Diễm Phúc- 45k06.3
Lương Thị Quỳnh Nhi-45k06.3
Huỳnh Thị Mai Nhi -45k06.3
Mai Thị Hà Ly -45k06.3
Trường Đại học kinh tế- Đại học Đà Nẵng
GVHD: Đỗ Phú Huy

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Author

Write A Comment