Bài tập mẫu hàm COUNTIF và COUNTIFS trong Excel (Có lời giải)

7 Comments

 1. Chi gì không thấy chữ vậy trời

 2. Cho mình hỏi là xếp hạng học sinh dựa vào điểm và xếp loại thì làm ntn ạ?

 3. Cho mình xin link để down file excel về dc ko ad?

 4. sao minh muốn số người nghỉ >5 ngày và số người được lương > 1000000 mà nhập công thức chỉ hiện #name.

 5. xin chào trungtamtinhoc. cho tôi được hỏi cách viết hàm COUNTIFS
  Tôi có bảng danh sách về năm sinh muốn thông kê số đó có bao nhiêu người có độ tuổi (từ 14 tuổi trở lên cùa năm 2016 đến 2017 nó tự động cập nhật thêm số 14 tuổi của năm 2003) VD: 1/1/2002 – 31/12/1900.
  hoangsonnguyen1956@gmail.com
  cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *